Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Aktualności

Zapraszamy na 105-lecie Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Ciekawy program.

7 września 2017

Podkarpacki NFZ otrzymał dodatkowe 166 mln zł - w tym na szpitale, poz i rehabilitację

5 sierpnia 2017
Nowiny24.pl: „Dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ poinformował o zmienionym planie finansowym. – Uzyskaliśmy dodatkową kwotę 115 mln 734 tys. zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - mówi Ryszard Bugaj. Pieniądze zostaną przeznaczone na lecznictwo szpitalne, a także na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz na rehabilitację.
 
Fundusz chce także zwiększyć nakłady na drogie badania diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, do których wydłużyły się w ostatnim czasie kolejki.  − Pieniądze te przeznaczymy na leczenie szpitalne (ponad 66 mln zł), podstawową opiekę zdrowotną (ponad 9 mln zł), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (ponad 9 mln zł), rehabilitację leczniczą (5 mln zł), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (5 mln zł), opiekę paliatywną i hospicyjną (ponad 2 mln zł), zaopatrzenie w wyroby medyczne (8 mln zł) oraz na refundację leków (ponad 9 mln zł) - wymienia dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ˜.
 
Przypomnijmy, że Szpital Wojewódzki im. św. Ojca Pio znalazł się w tzw. sieci szpitali, co gwarantuje mu finansowanie ryczałtowe na 4 kolejne lata.
Czytaj więcej o: Podkarpacki NFZ otrzymał dodatkowe 166 mln zł - w tym na szpitale, poz i rehabilitację

Od 31 sierpnia dodatkowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

5 sierpnia 2017

6 lipca br. została podpisana ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c o świadczeniach opieki zdrowotnej…), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 o świadczeniach opieki zdrowotnej…) – analogicznych praw, jakie posiadają już kombatanci.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której wzór znajduje się w załączeniu.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej o: Od 31 sierpnia dodatkowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej